FANDOM


00ik-roderik01

Roderik z Bree


NPC
Po smrti
Původ: člověk, šlechtic
Zaměření: notář
Cíl: Získat zpět právoplatný titul pána z BreePro kompletní zdroj informací zmíněných v kontextu této postavy přejděte sem.


  • Roderik se narodil jako syn pána a paní z Bree. Když se jeho ovdovělá matka vdala za Aldrika, ten ho odmítnul uznat jako dědice breeského panství a Roderik odešel do Varteny.
  • Ve Varteně se živil jako notář.
  • Pořídil záznam o převodu Hladové tlamy mezi Aldrikem a pánem Spercheiem a později měl na starosti vyřízení Spercheiovy závěti.
  • V den veřejného čtení závěti byl Roderik viditelně nervózní. Když stoupal na pódium na Malém náměstí, tvářil se "jako by šel na smrt".
  • A tak se také stalo. Ve chvíli, kdy rozlomil pečeť závěti, došlo k explozi, která jej zabila.
  • Jelikož jsou momentálně Bree i Krkavčí skála bez vládce, bylo jeho tělo vybráno jako schrána pro navrátivšího se Dovera.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.