Amazing Adventures Wiki

I. Kapitola[]

rok 242 třetího věku

12.3. Aiss je přidělen Ghar jako ochranka. Sven a Konstantin s Metodějem se k nim přidávají v hospodě.
14.3. Dorazili do Col Fen. Něco tam napadá a unáší lidi, i celé rodiny. Stopy vedou ke psům, dále pak k nemrtvým, kde se podařilo najít i nějaké živé unesené. Aiss nachází lebku, která za příslib, že ji odnese do města, slíbí, že Col Fen nechá být.
15.3. Ghar skupinu po hádce opouští, ostatní vyrážejí sami na cestu. Počasí se rychle zhorší, přijde zima. Skupina nachází úkryt ve staré věži (Černém Prstu), kterou obývá tvor Rogi.
16.3. Aiss se teleportuje na střechu věže. Mezitím dochází k boji s Rogim, do kterého se zapojují i náhle dorazivší Ghar a Gaerwyn. Lebka je rozbita a něco z ní přechází do Aiss. Dobrodruzi nachází deník Nietsneknarfa. V horní místnosti je modrý ledový tvor.
17.3. Boj v podzemí věže s mozkem v láhvi, tisíci ruček a pár kostlivci. Svenovi skřítci sestavují přízračný vůz, který všechny veze do Stínopádu. Duch v Aiss je tam silnější.
18.3. Boj s přerostlým vlkem. Aiss ovládaná duchem se na čas obrací proti ostatním.
19.3. Stínopádská Sarbatoin. Rozdělujeme se, Gaerwyn s K+M jdou zkoumat město. V klášterní zahradě zkamenělý Janos. Zamčená knihovna.
další den Přízrak bere na sebe podobu Gaerwyn. Ta ho nakonec sama zabíjí. V knihovně jsou duchové, které Sven vyprovokuje krádeží knihy. Aiss nachází Janosovu hůl.
20.3. Sven otevírá grimoár.
další den Sven zbavuje Janose zkamenění. Ten přenáší skupinu zpět do jejich světa.

II. Kapitola[]

25.5. Aiss dělá skok plavmo ke Svenovým nohám, zbytek je rozutečen.
26.5. Ve městě pobývá Aldrik z Bree, přijel i Spercheios. Barvení koní, vražda.
27.5. Mrtvá je Lorna (motala se kolem Ptáčat). Lidi obviňují Konstantina, ten je uvězněn. Spercheios pomáhá Aiss s rituálem, Lorna ze záhrobí vypoví, že ji zabil Stříbrňák, aby vylákal a zabil Svena. Konstantin je osvobozen. Spercheios se spřátelí s Aiss, večeře. Večer je Aiss napadena - dostává stříbrnou minci jako pozdrav.
28.5. Útok měl na svědomí Bobo a jeho parta, byli posláni Stříbrňákem. Mince byla štěnicí. Obchodování se Spercheiem. Konstantin je těžce zraněn vozem s kamením. Vrací se Ghar a Gaerwyn. Potyčka ve skladišti s Bobovou partou. Bobo a Kelson unikají. Lorna byla těhotná. Aiss večer nachází ve své cele v klášteře další stříbrnou minci.
29.5. Spercheios uzavírá obchod s Aldrikem a odjíždí. Kelsona si prý našla noc (říká Jaseb). Je nalezeno tělo Boba. Někdo z něj vysál život a duši. V ústech stříbrňák. Trylek (Lornin ex) říká, že máme hledat ve stokách. Nález Kelsonova doupěte a knih. Útočí na nás Bobova duše, jde ke Královně. Konstantin unesen - na místě stříbrňák. Stopa vede do opuštěné dílny. Boj se Stříbrňákem - Sven je ocejchován (každý ho nyní smí beztrestně zabít). Stříbrňák mizí.

III. Kapitola[]

12.6. Dobrodruzi jsou povoláni jako svědci ke čtení Spercheiovy závěti.
13.6. Vydávají se na cestu. Nový člen - oslík.
14.6. Míří do Hladové tlamy. Aiss je vůdkyně.
15.6. Střetnutí s gnolly u Hladové tlamy. Gaerwyn umírá a je Aiss přivedena zpět.
16.6. Průzkum Tlamy. Souboj se Zřícím. Setkání s Kylarou. Ta předtím, než zmizí v hloubi jeskyně, volá, ať ostatní zachrání Spercheia.
18.6. Každý zvlášť hledá ve Varteně info o Šedivci. Gaerwyn hraje v kostky.
19.6. Šedivcův dům, souboj s ním, jeho smrt. Ghar odeslán do sféry ohně. Konstantin umírá a sám od sebe se probouzí (bez Královniny či Vecnovy pomoci). Dryádí sochy. Metoděj rozsekán =>zapálení Šedivcova domu = stvoření brány do Stínopádu. Growald mizí ve Stínopádu. Oživování Metoděje, jeho ovládnutí Stínem a jeho útěk do Stínopádu. Setkání s Alandrou, Aiss odvedena k Vendamirovi.
20.6. Čtení Spercheiovy závěti. Smrt Roderika, masakr na Malém náměstí. Aiss má stříbrný válec. Ten krade Konstantin a mizí s ním ve Stínopádu. Uzavření brány. Večeře u Durmena.
21.6. (slunovrat) Konstantin kupuje dárky. Aiss podřezává a křísí Konstantina. Tím ho zbavuje Stínu a Yeenoghua. Spercheiův dům, podzemím až ke kovárně. V noci výlet za alchymistou a spol. Vyřešena záhada s brněními, Gaerwyn jejich zbytky předává mistru kováři a získává tak nového BFF.
22.6. Aiss jedná s Resvinem. Návštěva knihovny. Aiss dostává znepokojujícího havrana.
23.6. V márnici střet s Agerou. Durmen tahá rozumy z Gaerwyn. Odchod z Varteny.

IV. Kapitola[]

23.6. Aiss vede družinu Stínopádem k Hladové tlamě, Janosovým zásahem se ale dostávají do domény děsu. Dobrodruzi se ocitají na neznámém místě. Střet s bezhlavým jezdcem, setkání s Pradlenou na břehu řeky duší. Doverova košile.
pekelný sen Všichni krom Ghara jsou vysláni Hirakem do Avernu. Vylepšení kladky. Spercheiova duše je v Laarově kolosu. Zničení kolosu, útěk zpět. Duše je v Aiss.
26.6. Duše je fuč. Setkání se Strixis, ta mizí v bažinách.
27.6. Souboj s Baelzrou, erýniemi a hadím knězem. Baelzřina duše nasáta gnollem, srdce má Aiss. Strixis je hydra a dcera starosty a její život je spojen se Svenovým.
28.6. Cesta lesem, křižovatka. Rituál ukazuje směr - Janos.
29.6. Smečka se připojuje k obráncům karavany, napadeným minotaury a drakem. Letmé setkání s Cadfanem. Jsou v doméně, ze které se nedá jen tak odejít.
30.6. Příchod do kláštera. Janos je v katedrále, tam ale mniši Smečku nechtějí pustit. Ta propadá různým formám šílenství. Ghar a Husky se navzájem podřezávají. Objev Studny duší a důkazu kanibalismu mnichů. Při konfrontaci odhalí mniši (oni) svoji podstatu. Opat byl Hvězdonoš, Janos je avatarem Královny, Aiss kariérně stoupá. Taktický ústup před Bílým Sadařem a obsahem hřbitova do Studny.
1.7. Ghar nakonec nezemřel po střetu se Sadařem. Hádání (se) se Sfingou, Kejklířova pokladnice netknuta. Portál do Feywildu, setkání s Eredhel, párty s eladriny.
25.8. Příchod na Krkavčí skálu. Chystá se svatba. Aiss navazuje diplomatické styky s Talosem. Svenovo představení, bitka, Aldrikova smrt.

V. Kapitola[]

26.8. 3 otázky na Aldrika, přesvědčování Bereviky. Dover dostane šanci. Berevika protáhne Smečku Stínopádem do Varteny.
27.8. Aiss se dozvídá o svém původu.
28.8. Konstantinova zpráva. Páni Varteny souhlasí s plánem. Přesun do Sarbatoin.
31.8. Dover oživen v Roderikově těle, podzemní nepokoje. Neúmyslné odstranění pečetí držících dole liche. Boj s duergary v knihovně. Najal je snad Stříbrňák? Venku velký krkavčí masakr jednoho z lichů. Aiss dostává dopis od „T“.
1.9. Oživování Ghara. Napadení Aiss, rozhádání Smečky.
2.9. Blíží se konec světa. Nebo města. Jaseb zachraňuje Svena ze stínopádské hospody. Dešifrování gobelínu, výprava k vinici. Boj s medovým démonem, zničení vražedného včelího roje, objev vstupů do mohyly. Smrt Maeve, Mori je nová matka představená. Smrt (a okradení) Aiss. Gaerwynin portál. Oživení Aiss.
3.9. Kylara vysvětluje. Gaerwyn má plán, Maeve pohřeb a Aiss rande.
4.9. Mohyla. Duše uloženy k odpočinku, generál taktéž. Možná přijde dřív zima. Aiss je otrávená. Hledá se Jaseb, nalezena je Tonka. Metoděj se hádá s Konstantinem.

VI. Kapitola[]

5.9. Smečka stopuje feye, kteří odvedli Jaseba. Ten za sebou nechává tajná znamení. Boj a poprava Sanistry. Příchod na ledovou pláň, pozvání do věže k Velarekovi.
6.9. Rozmíška, duel Ghar vs. Velarek. Smečka je zajata. Únik do druhé věže. Tonka je čarodějka a odchází. Aiss se přátelí s duchem pána věže, Gaerwyn vidí v krystalu sestru a stává se zimním feyem. Sven a Husky padají do šachty a jsou vzkříšeni.
7.9. Návrat do Velarekovy věže. Smečka získává Setbu a oživuje Ghara.
8.9. Návštěva Mrtvé krávy. Setba je poslána Královně, Gaerwyn není zimní fey. Stříbrňák zbavuje Svena cejchu. Pronásledování. Na mostě čeká Ledopaní. Smečka mizí pod mostem. Duch Jarního jarla ji převáží k Ledové citadele.
9.9. Příjezd na pláž, nález kamenného kruhu. Setkání s žalcem. Cesta k Citadele. Boj, přesun k vodopádu, Gaerwyn mizí se sestrou. Smrt Ledopaní. Kosmas vyřizuje Konstantinovi Vecnovu nabídku. Husky odmítá.
10.9. Gailin je nová Ledopaní. Dračice vysvobozena z ledopádu, shledání, odchod.

VII. Kapitola[]

rok 244 třetího věku

Naposledy synchronizováno s: S33 I