FANDOM


Paní nad doménami Osudu, Smrti a Zimy. Nemá společný původ s většinou ostatních bohů, pochází z Prvorozených.

Tři pilířeEditovat

Učení havranů, kterak Královna získala svoje domény.

Tři pilíře víry stojí v trůním sále v hradu Havraní Paní.
Sestry přadleny tu byly dříve, než přišli první bohové. Mohli bychom je zvát jedněmi z Prvorozených, ale to jen proto, že pro jejich druh nemáme lepší jméno. Přadleny stály většinou stranou všech šarvátek a sporů, pozorovaly, dohlížely.
Říká se, že ve válce o Svět se přiklonily na stranu bohů. Ať už sledovaly své vlastní zájmy, nebo sloužily vyššímu cíli, rozhodly se chránit dílo bohů před zlovolnými hrátkami Prvorozených.
Tak se Prvorození stáhli do ústraní, bohové měli svůj Svět a přadleny dál přadly vlákna Osudu.
Stalo se to ještě předtím, než Lolth padla a byla vypovězená z Triády. Nejmladší z elfských bohů sdílela se sudičkami vášeň pro tkaní a snadno si získala jejich přízeň. Nadaná žákyně, mnoho se od nich naučila. Nakonec ale sudičky podvedla, ukradla vřeteno Osudu a s ním i moc nad jeho doménou.
Marně se přadleny snažily získat pomoc zbylých bohů. Elfí bohové nechtěli nic slyšet o korupci jejich sestry a ostatní se jen málo starali o záležitosti "prvorozených." Snadno zapomněli, že přadleny bojovaly po jejich boku v těch nejhorších chvílích.
Tak se jedna ze sester rozhodla vzít věci do vlastních rukou a započala dlouhou cestu za znovuzískáním Vřetena. Byla to ta, které dnes říkáme Havraní Paní.
Sestoupila mezi smrtelníky a vzala na sebe podobu lidské královny, kruté a nádherné. Její krása a moc byly takové, že upoutala pozornost boha Smrti, Nerulla. Dvořil se jí a nakonec ji získal za svou. Netušil, že tím způsobil svou zkázu. Jeho Královna se mu postavila a vedla s ním krátkou, krvavou válku. Nakonec Nerulla porazila, zabila pána Smrti a sama uchvátila jeho žezlo a doménu.
Tak byl postaven pilíř Smrti.
Sama teď bohyní, znovu žádala ostatní bohy o spravedlnost, znovu žádala o navrácení Vřetena. A i když teď už byl Lolthin pád zřejmý, odpovědi se nedočkala.
Ačkoli po Velké válce většina Prvorozených opustila šachovnici Světa, moc některých byla bohům stále trnem v oku. A tak byla další válka a Královna se opět postavila na stranu bohů a sama vedla útok. Tehdy ukořistila doménu Zimy, sebrala ji poraženému Prvorozenému. Nikdo z bohů se jí neodvážil odporovat.
Tak byl postaven pilíř Zimy.
Potřetí žádala o pomoc proti Lolth a konečně byla vyslyšena. S Corellonem a Sehanine po boku se postavila padlé pavoučí bohyni a společně ji porazili. Konečně měla ve svých rukách Vřeteno.
Přadleny jej ale nazpět nepřijaly a stejně tak nepřijaly ani svou sestru. Její úděl byl jiný, jak vyčetly ze spletitých vláken Osudu. Ony budou dál příst, ale Královna bude jeho strážkyní a bude držet moc nad jeho doménou.
A tak byl postaven pilíř Osudu, poslední a zároveň první, počátek a cíl.
Havraní paní byla vítězem a zároveň poraženou. Bohové ji nikdy nepřijali za svou, obávají se jí, ale neuznávají ji jako sobě rovnou a její panství je tak namísto Astrálního moře ve Stínopádu. Prvorozeným je trnem v oku pro všechny ty okamžiky, kdy se postavila proti nim. Ztratila sestry a získala mnoho nepřátel. Setrvává ale se svým údělem, protože paní Osudu je Osudem vázána tak, jako nikdo jiný.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.