FANDOM


Cadfan Arthfael, havran
439px-Cadfan Character Box
The Pilgrim ze série This is War
Rasa eladrin
Uctívá Havraní Královna
Zaměření kněz
Cíl Tam, kam ho zavede Královna.
Spojenci Janos Bran Cross emoticon
“Ne každý havran létá s hejnem.”


Samotářský kněz Královny, více než kdo jiný vzdálený hierarchii Havranů. Dlouhé rovné vlasy v půlnoční černi splétané do úhledných copánků, bledá pleť a ledově modré oči.

  • Možná byl členem Zimního dvora, kterého Kníže vyslal v rámci placení tributu, aby sloužil Královně. Nebo náležel jinému dvoru, jen si našel svou cestu. Také se říká, že měl blízkou vazbu s firbolgy a divokými elfy a s kultem Trojice, nebo alespoň jeho Havraní odnoží. Tak jako tak, ti, co znají odpověď, si ji nechávají pro sebe.
  • Jeho doménou je Vílí Divočina, tu prochází křížem krážem právě tak, jako ostatní havrani prochází svět živých. Málokdy se objevuje ve světě lidí, pokud už na to dojde, má většinou velmi dobrý důvod. Často to znamená, že se schyluje k něčemu velkému. Nezdá se, že by mu hranice domén byly překážkou.
  • Na první dojem působí, že je netečný ke svému okolí, bez emocí, odtažitý; Bližší seznámení jen potvrdí tuhle domněnku. Přesto bylo jisté přátelství mezi ním a Janosem Branem.
  • Většinou je jen pozorovatel, nemá zájem se podílet na běhu věcí. Výjimkou je odchod umírajících, těm dokáže ukázat laskavou tvář. Jinak se sám do dění kolem sebe zapojuje málokdy a jen pokud je to něco, k čemu ho vede Paní.
  • Pohyboval se doménou Nekončící cesty a provedl Janose obřadem ascence. Poté se tiše ztratil ze scény.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.