FANDOM


Aiss Maril Branwenn
439px-Aissv2 Character Box
The Messiah ze série This is War
Rodné jméno Maril
Věk 17 let
Rasa tiefling
Hráč Sethi
Původ neznámý
Domov Sarbatoin
Uctívá Havraní Královna
Povolání kněžka
Milenci Janos Bran Cross emoticon, Talos Garth
Příbuzní Daera Cross emoticon, Kestraia Cross emoticon, Agera, Keradh Cross emoticon
Spojenci Vendamir
Učitelé Janos Bran Cross emoticon, Maeve Cross emoticon
Stránky Aissiny zápisky

Aiss Maril BranwennEditovat

“To se pořeší za běhu.”


Vstřícná a usměvavá, přemýšlivá a věrná - Aiss v sobě snoubí chlad Havranů s ohnivou krví tieflinga. Mladá kněžka Královny je málem ještě dítě, život po ní ale náhle chce mnohem víc.

  • Pán Vendamir ji poprvé nalezl poté, co jej k ní navedl tehdy tajemný a nepoznaný Janos Bran. Stála opuštěná na kraji lesa, pozorujíc zástup uprchlíků na cestě. V umolousaném uzlíčku držela to, co zbylo z její rodiny. Doslova.
  • Protože bylo příliš nebezpečné, aby zůstala ve Varteně, Aiss byla ukryta do malého sirotčince v Anidaru, přístavním městě u Jižního moře. Netušila, že na ni občas přijede dohlédnout Vendamir nebo Janos.
  • Přibližně v šesti letech - nejspíš poté, co nějakým nevhodným způsobem ukázala svou moc - pro ni přišel Janos. Aiss okamžitě věděla, že s ním má odejít, ještě než na ni poprvé promluvil. Je to jedna z jejích nejšťastnějších vzpomínek. Janos ji vzal do kláštera v Sarbatoin, kde ji nechal projít obřadem zasvěcení a započal tak její cestu Havrana.
  • Protože Janos byl často na cestách, vyrůstala hlavně pod dohledem paní Maeve, představené kláštera. Stala se součástí místního gangu, který si říkal Ptáčata.
  • Časem si uvědomila, že ji k Janosovi táhne víc než jen sesterská láska. Přijal její vyznání, vztah ale drželi z různých důvodů v utajení.
  • Nakonec je Aiss vyslána na cestu - má pocit, že je to trest za něco, co neudělala. Brzy ale zjistí, že teprve teď slyší Královnin hlas, a že začíná mít ráda ty, co byli vysláni s ní, i ty, co se náhodou připojili.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.